Malaysian Journal of Analytical Sciences Vol 22 No 2 2018

  
 
 

  Articles 10-16 are selected papers from the "Regional Conference on Sciences, Technology and Sosial Sciences 2016 (RCSTSS 2016), 4-6 December 2016, Copthorne Hotel, Cameron Highlands, Malaysia; organised by Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pahang Kampus Jengka, 26400 Bandar Tun Abdul Razak Jengka, Pahang Darul Makmur, Malaysia."
Guest Editor: Azhan Hashim@Ismail

  Articles 17-24 are selected papers from the "3rd International Conference on Global Sustainability and Chemical Engineering (ICGSCE 2017), 15-16 February 2017, Marriott Hotel, Putrajaya, Malaysia; organised by Faculty of Chemical Engineering, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor, Malaysia."
Guest Editor: Fazlena Hamzah

Page            
  

1.    A REVIEW ON EXTRACTION SOLVENTS IN THE DISPERSIVE LIQUID-LIQUID MICROEXTRACTION
(Sebuah Ulasan Terhadap Pelarut Pengekstrakan dalam Pengekstrakan Mikro Cecair-Cecair Serakan)
Tan Yeong Hwang, Chai Mee Kin, Wong Ling Shing
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 549 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-01 |

166

2.    RECENT ADVANCES IN THE PREPARATION OF OIL PALM WASTE-BASED ADSORBENTS FOR REMOVAL OF ENVIRONMENTAL POLLUTANTS - A REVIEW
(Kemajuan Terkini dalam Penyediaan Penjerap Berasaskan Sisa Kelapa Sawit untuk Penyingkiran Bahan Pencemar Alam Sekitar - Sebuah Ulasan)
Faridah M. Marsin, Wan Aini Wan Ibrahim, Hamid Rashidi Nodeh, Zetty Azalea Sutirman, Ng Nyuk Ting, Mohd Marsin Sanagi
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 280 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-02 |

175

3.    DETERMINATION OF POLYPHENOL CONTENTS IN Hevea brasiliensis AND RUBBER-PROCESSING EFFLUENT
(Penentuan Kandungan Polifenol dalam Hevea brasiliensis dan Sisa Pemprosesan Getah)
Azmi Ismun, Marinah Mohd Ariffin, Shamsul Bahri Abd Razak, Chin Wei Ong, Fauziah Tufail Ahmad, Aidilla Mubarak
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 1142 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-03 |

185

4.    VALIDATION METHOD FOR EXTRACTION AND DETERMINATION OF MARBOFLOXACIN IN PLASMA AND EDIBLE CHICKEN TISSUES
(Kaedah Validasi bagi Pengesktrakan dan Penentuan Marbofloxacin di dalam Plasma dan Tisu Ayam yang Boleh Di Makan)
Natalia Francisca Urzúa, Guillermo Fermín Prieto, Carlos Fernando Lüders, Maria Paula Tonini, Eduardo Jesús Picco, Carlos Alberto Errecalde
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 502 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-04 |

197

5.    RESPONSE SURFACE METHODOLOGY ON THE EFFECTS OF SODA – ANTHRAQUINONE PULPING CONDITIONS ON OIL PALM EMPTY FRUIT BUNCHES PULP PROPERTIES
(Kaedah Gerak Balas Permukaan Terhadap Kesan Faktor-Faktor Pemulpaan Soda-Antrakuinon Ke Atas Sifat-sifat Gentian Tandan Buah Kosong Kelapa Sawit)
Nurul Husna Mohd Hassan, Mazlan Ibrahim, Nor Yuziah Mohd Yunus
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 698 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-05 |

203

6.    VALIDATED RP-HPLC METHOD FOR QUANTIFICATION OF GASTRODIN IN ETHANOLIC EXTRACT FROM THE PSEUDOBULBS OF Grammatophyllum speciosum Blume
(Validasi Kaedah FT-KCPT bagi Kuantifikasi Gastrodin di dalam Ekstrak Etanolik dari Pseudobulbs Grammatophyllum speciosum Blume)
Verisa Chowjarean, Apirada Sucontphunt, Saowapak Vchirawongkwin, Tossaton Charoonratana,Thanapat Songsak, Saraporn Harikarnpakdee, Parkpoom Tengamnuay
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 666 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-06 |

219

7.    THE ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF ZINC OXIDE/REDUCED GRAPHENE OXIDE COMPOSITE ELECTRODE IN DOPAMINE
(Sifat Elektrokimia Elektrod Komposit Zink Oksida/Grafin Oksida Terturun dalam Dopamin)
Farhanini Yusoff, Ngai Tze Khing, Chai Chee Hao, Lee Pak Sang, Nurul’ain Basyirah Muhamad, Noorashikin Md Saleh
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 1092 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-07 |

227

8.    ION-CONDUCTING POLYMER ELECTROLYTE FILMS BASED ON POLY (SODIUM 4-STYRENESULFONATE) COMPLEXED WITH AMMONIUM NITRATE: STUDIES BASED ON MORPHOLOGY, STRUCTURAL AND ELECTRICAL SPECTROSCOPY
(Filem Elektrolit Polimer Pengaliran Ion Berasaskan Kompleks Poli(sodium 4-stirenasulfonat) dengan Amonium Nitrat: Kajian ke atas Morfologi, Struktur dan Spektroskopi Elektrik)
Mohd Faiz Hassan, Siti Khalijah Zainuddin, Khadijah Hilmun Kamarudin, Chan Kok Sheng, Mohd Aidil Adha Abdullah
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 1644 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-08 |

238

9.    OPTIMIZATION OF SELECTED CHARCOAL POWDER COMPOSITE ELECTRODE FOR ELECTROCHEMICAL TREATMENT OF LANDFILL LEACHATE
(Pengoptimuman Komposit Elektrod daripada Serbuk Arang Terpilih untuk Rawatan Elektrokimia Bahan Larut Lesap Tapak Pelupusan)
Majd Ahmed Jumaah, Mohamed Rozali Othman, Jumat Salimon, Baydaa Khalaf, Wan Mohd Afiq Wan Mohd Khalik
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 934 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-09 |

249

10.   PRENYLATED DIHYDROSTILBENES FROM Macaranga heynei (EUPHORBIACEAE)
(Dihidrostilbena Terprenil daripada Macaranga heynei (Euphorbiaceae))
Aisyah Salihah Kamarozaman, Norizan Ahmat, Nur Fariza Abd Rahman, Khong Heng Yen
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 463 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-10 |

258

11.   SUGARS, MINERALS COMPOSITION AND METAL ION CHELATING ACTIVITY OF Arenga pinnata SYRUP USING VACUUM EVAPORATION
(Komposisi Gula, Mineral dan Aktiviti Ion Logam Pengkelat daripada Sirap Arenga pinnata Mengunakan Proses Vakum Penyejatan)
Nurul Janah Yunos, Alawi Sulaiman, Nor Azma Yusuf, Dzil Razman Ghazali
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 540 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-11 |

264

12.   PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF METHYLENE BLUE WITH SILVER DOPED ZnO NANOPARTICLES GROWN ON MICROSCOPIC SAND PARTICLES
(Degradasi Metilena Biru Menggunakan Nanopartikel ZnO Sebagai Fotomangkin yang Didopkan dengan Perak Tumbuh di atas Pasir Bersaiz Mikro)
Nur Azmina Mohamed Safian, Roslan Md Nor, Hartini Ahmad Rafaie, Siti Fairus Abdul Sani, Zurina Osman
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 1270 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-12 |

270

13.   SYNTHESIS OF ALUMINA-CaO-KI CATALYST FOR THE PRODUCTION OF BIODIESEL FROM RUBBER SEED OIL
(Sintesis Mangkin Alumina-CaO-KI untuk Penghasilan Biodiesel daripada Minyak Biji Getah)
Zainal Kifli Abdul Razak, Shahida Hanum Kamarullah, Siti Norhafiza Mohd Khazaai, Gaanty Pragas Maniam
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 711 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-13 |

279

14.   APPLICATION OF PROTEOLYTIC ENZYME IN HIGH AMMONIATED NATURAL RUBBER LATEX
(Aplikasi Enzim Proteolitik dalam Lateks Getah Asli Berammonia Tinggi)
Aziana Abu Hassan, Norazreen Abd Rahman, Nurulhuda Abdullah, Roslinda Sajari, Mok Kok Lang
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 818 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-14 |

286

15.   EFFECT OF SILVER ON THE PHYSICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF LEAD NEODYMIUM BOROTELLURITE GLASS SYSTEM
(Kesan Perak atas Sifat Fizikal dan Struktur Sistem Kaca Plumbum Neodimium Borotelurit)
Norihan Yahya, Azman Kasim, Azhan Hashim, Siti Nasuha Rafien, Wan Aizuddin Wan Razali, Syamsyir Akmal Senawi, Ruziana Mohamed, Mardhiah Abdullah
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 924 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-15 |

296

16.   EVALUATION OF DOSE SENSITIVITY RESPONSE VIA OPTICAL CHARACTERISTICS FOR CRESOL RED-DYED POLYHYDROXYETHYLMETHACRYLATE GEL (PHEMAG)
(Penilaian Respons Kepekaan Dos Melalui Ciri Optikal Bagi Kresol Merah-Dicelup Polihidrosietilmetakrilik Gel (PHEMAG))
Nur Sha’adah Zainuddin, Fairuzdzah Ahmad Lothfy, Hartini Ahmad Rafaie, Mazlini Mazlan, Iskandar Shahrim Mustafa, Azhar Abdul Rahman
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 705 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-16 |

303

17.   MORPHOLOGY AND CHEMICAL STRUCTURE OF Sn(Oct)2 THIN LAYER ADDED BINDER VIA SOL GEL METHOD
(Morfologi dan Struktur Kimia bagi Lapisan Nipis Sn(Oct)2 ditambah Bahan Pengikat Melalui Kaedah Sol Gel)
Rafizah Zaiton, Nor Afifah Omar, Norliza Ibrahim
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 1117 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-17 |

311

18.   GRANULATION OF MEFENAMIC ACID AND POLY-ETHYLENE GLYCOL (PEG) USING PRESSURE SWING GRANULATION (PSG) TECHNIQUE IN FLUIDIZED BED
(Pembentukan Granul Berasaskan Asid Mefenamik dan Polietilena Glikol (PEG) Menggunakan Teknik Pengranulan Tekanan Terayun dalam Turus Terbendalir)
Salinda Ab Ghani, Noor Fitrah Abu Bakar, Mohd Rushdi Abu Bakar, Yus Aniza Yusof, Norazah Abd Rahman
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 417 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-18 |

318

19.   CHARACTERISTICS OF RICE HUSK BIOCHAR BLENDED WITH COAL FLY ASH FOR POTENTIAL SORPTION MATERIAL
(Ciri-Ciri Gabungan Biochar dari Sekam Padi dengan Abu Terbang Arang Batu Sebagai Potensi Bahan Penjerab)
Nurul Farhana Ahmad, Azil Bahari Alias, Norhayati Talib, Zulkifli Abd Rashid , Wan Azlina Wan Ab Karim Ghani
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 649 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-19 |

326

20.   CHARACTERIZATION OF TiO2 THIN FILMS DERIVED USING ACETIC ACID AND NITRIC ACID
(Pencirian Filem Nipis TiO2 yang Dihasilkan Menggunakan Asid Asetik dan Asid Nitrik)
Nur Munirah Safiay, Syahman Shamsuddin, Nur Najwa Yunus, Fazlena Hamzah
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 689 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-20 |

333

21.   SELF-ASSEMBLIES BEHAVIOUR OF PALM OIL-BASED GALACTOSIDE
(Sifat Swapenyusunan Galaktosida Berasaskan Minyak Sawit)
Marina Yusoff , Nurul Fadhilah Kamalul Aripin, Nurfatin Inani Aznan, Ruzitah Mohd Salleh
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 620 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-21 |

339

22.   BIOLOGICAL REMOVAL OF AMMONIA BY NATURALLY GROWN BACTERIA IN SAND BIOFILTER (Penyingkiran Ammonia Secara Biologi Menggunakan Bakteria Semulajadi dalam Biopenuras Pasir)
Fuzieah Subari, Siti Rozaimah Sheikh Abdullah, Hassimi Abu Hasan, Norliza Abd. Rahman
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 1158 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-22 |

346

23.   ANALYSIS OF Sesquiterpenes IN AGARWOOD ESSENTIAL OIL FROM HYDRODISTILLATION PROCESS
(Analisis Sesquiterpenes di dalam Pati Minyak Gaharu daripada Proses Penyulingan Air)
Nurhaslina Che Radzi, Mohamad Khir Zahari Harip, Mohibah Musa, Nurul Asyikin Md Zaki, Habsah Alwi, Miradatul Najwa Muhd Rodhi, Ku Halim Ku Hamid
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 447 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-23 |

353

24.   THE DETECTION OF FATTY ACID METHYL ESTER IN STERCULIACEAE
(Pengesanan Asid Lemak Metil Ester dalam Sterculiaceae)
Fathin Nurizati Samsul, Ibtisam Abdul Wahab, Hannis Fadzillah Mohsin
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 701 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2202-24 |

358