Malaysian Journal of Analytical Sciences Vol 22 No 1 2018

  
 
 

  Articles 13 - 20 are selected papers from the "Regional Conference on Sciences, Technology and Sosial Sciences 2016 (RCSTSS 2016), 4 - 6 December 2016, Copthorne Hotel, Cameron Highlands, Malaysia; organised by Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pahang Kampus Jengka, 26400 Bandar Tun Abdul Razak Jengka, Pahang Darul Makmur, Malaysia."
Guest Editor: Azhan Hashim@Ismail

Page            
 

1.    SIMPLE µ-SOLID PHASE EXTRACTION USING C18 FILM FOR THE EXTRACTION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN COFFEE BEVERAGE
(Pengekstrakan µ-Fasa Pepejal yang Mudah Menggunakan Filem C18 untuk Pengekstrakan Hidrokarbon Aromatik Polisiklik dalam Minuman Kopi)
Saw Hong Loh, Pei Ee Neoh, Chee Tung Tai, Sazlinda Kamaruzaman
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 524 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-01 |

1

2.    CATALYTIC CRACKING OF USED VEGETABLE OIL TO GREEN FUEL WITH METAL FUNCTIONALIZED ZSM-5 CATALYSTS
(Pemecahan Bermangkin Minyak Sayur Terpakai kepada Bahan Api Hijau dengan Pemangkin ZSM-5 Berfungsi Logam)
Mohamed Azeem Abdul Majed and Ching Thian Tye
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 884 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-02 |

8

3.    SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MESOPOROUS POLYMER-SILICA HYBRID MONOLITH USING CONVENTIONAL SOL-GEL METHOD FOR ENZYME SUPPORT
(Sintesis dan Pencirian Monolit Hibrid Polimer-Silika Berliang-Meso Menggunakan Kaedah Konvensional Sol-Gel Untuk Bertindak Sebagai Sokongan Enzim)
Noor Hidayah Idrohani, Samuel M. Mugo, Sabiqah Tuan Anuar
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 824 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-03 |

17

4.    COMPLEXATION OF 5,5,7,12,12,14-HEXAMETHYL-1,4,8,11-TETRAAZACYCLOTETRADECA-7,14-DIENIUM DIPERCHLORATE WITH COPPER(II) ACETATE MONOHYDRATE IN IONIC LIQUID
(Pengkompleksan 5,5,7,12,12,14-Heksametil-1,4,8,11-Tetraazasiklo tetraazadeka-7,14-Dienium Diperklorat dengan Kuprum(II) Asetat Monohidrat dalam Cecair Ionik)
Noorhanani M. Ali, Nurzati Amani M. Zaid, Nurul Huda Abd. Karim, Bohari M. Yamin, Nur Hasyareeda Hassan
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 726 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-04 |

27

5.    PHYSICOCHEMICAL AND SENSORIAL PROPERTIES OF OPTIMISED ROSELLE-PINEAPPLE LEATHER
(Ciri-Ciri Fizikokimia dan Sensori Snek Rozel-Nenas yang Dioptimumkan)
Noorlaila Ahmad, Siti Nadiah Shafi’i, Nor Hasanah Hassan, Asmeda Rajab, Azizah Othman
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 765 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-05 |

35

6.    ASSESSING STIR BAR SORPTIVE EXTRACTION FOR TRIAZINE HERBICIDES EXTRACTION BY USING A CENTRAL COMPOSITE DESIGN APPROACH
(Penilaian Pengekstrakan Erapan Bar untuk Pengekstrakan Herbisid Triazin Menggunakan Pendekatan Reka Bentuk Komposit Berpusat)
Nurul Auni Zainal Abidin, Md Pauzi Abdullah, Fouad Fadhil Al-Qaim, Wan Mohd Afiq Wan Mohd Khalik, Mohamed Rozali Othman
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 707 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-06 |

45

7.    MICROEMULSION ELECTROKINETIC CHROMATOGRAPHY COUPLED WITH DISPERSIVE MICRO-SOLID PHASE EXTRACTION FOR DETERMINATION OF ISOFLAVONES IN SOYBEAN PRODUCTS
(Kromatografi Elektrokinetik Mikro-Emulsi Berganding dengan Pengekstrakan Fasa Pepejal Mikro Serakan bagi Pengenalpastian Isoflavon di dalam Produk Kacang Soya)
Khaulah Ab Rahim, Mohd Marsin Sanagi, Dadan Hermawan, Wan Aini Wan Ibrahim, Aemi Syazwani Abdul Keyon
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 613 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-07 |

54

8.    NEW DITERPENOIDS FROM THE ROOTS OF Croton hirtus (EUPHORBIACEAE)
(Diterpenoid-Diterpenoid Terbaharu Daripada Akar Croton hirtus (Euphorbiaceae))
Andi Rifki Rosandy, Anis Asmi Azman, Rozida Mohd Khalid, Rizafizah Othaman, Azwan Mat Lazim, Iqbal M. Choudary, Yana Maulana Syah, Jalifah Latip, Ikram Md. Said, Muntaz Abu Bakar
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 668 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-08 |

64

9.    FORENSIC GAS CHROMATOGRAPHY ANALYSIS OF TIME ELAPSED GASOLINE IN FIRE SCENE INVESTIGATION
(Analisis Kromatografi Gas Forensik bagi Gasolin yang Masanya Berlalu dalam Penyiasatan Tempat Kebakaran)
Pei Wen Lim, Ahmad Fahmi Lim Abdullah, Kah Haw Chang
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 695 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-09 |

72

10.   EFFECTS OF DEPOSITION TIME ON OF COBALT SULFIDE THIN FILM ELECTRODE FORMATION
(Kesan Tempoh Masa Enapan Terhadap Pembentukan Elektrod Filem Nipis Kobalt Sulfida)
Norshazlinah Abdul Karim, Norasikin Ahmad Ludin, Mohd Asri Mat-Teridi, Suhaila Sepeai, Mohd Adib Ibrahim, M. Kouhnavard, Kamaruzzaman Sopian, Hironori Arakawa
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 1107 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-10 |

80

11.   EFFECT OF EXTRACTION METHODS ON THE YIELD, FUCOSE CONTENT AND PURITY OF FUCOIDAN FROM Sargassum sp. OBTAINED FROM PULAU LANGKAWI, MALAYSIA
(Kesan Kaedah Pengekstrakan Fukoidan Terhadap Hasil, Kandungan Fukosa dan Ketulenan Fukoidan daripada Sargassum sp. dari Pulau Langkawi, Malaysia)
Bibi Marliana Baba, Wan Aida Wan Mustapha, Lim Seng Joe
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 624 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-11 |

87

12.   CO-SENSITIZATION OF NATURAL SENSITIZERS EXTRACTED FROM RENGAS (Gluta spp.) AND MENGKULANG (Heritiera elata) WOOD WITH RUTHENIUM DYE (N719) TO ENHANCE THE PERFORMANCE OF DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS
(Ko-Pemekaan Pemeka Semulajadi Disari daripada Kayu Rengas (Gluta Spp.) dan Mengkulang (Heritiera Elata) dengan Pewarna Rutenium (N719) untuk Meningkatkan Prestasi Sel Solar Terpeka Pewarna)
Nur Ezyanie Safie, Norasikin Ahmad Ludin, Norul Hisham Hamid, Mohd Sukor Suait, Mohd Asri Mat-Teridi, Suhaila Sepeai, Mohd Adib Ibrahim, Kamaruzzaman Sopian, Hironori Arakawa
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 1435 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-12 |

95

13.   CLAMSHELL AND SEA SAND AS HETEROGENEOUS CATALYSTS FOR WASTE COOKING OIL BASED BIODIESEL PRODUCTION VIA TRANSESTERIFICATION REACTION
(Kulit Kerang dan Pasir Pantai Sebagai Mangkin Heterogen untuk Penghasilan Biodiesel Berasaskan Minyak Masak Sawit Terpakai Melalui Tindakbalas Transesterifikasi)
Arsyad Ismail Sanuzi, Syuhada Mohd Tahir, Siti Norhafiza Mohd Khazaai
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 438 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-13 |

107

14.   REMOVAL OF CRYSTAL VIOLET AND ACID GREEN DYE IN AQUEOUS SOLUTION USING BANANA PLANT-DERIVED SORBENTS
(Penyingkiran Pewarna Crystal Violet Dan Acid Green Dalam Larutan Akues Menggunakan Penjerap Berasaskan Pokok Pisang)
Siti Kartina Abdul Karim, Soh-Fong Lim, David Chua, Shanti Faridah Salleh, Puong Ling Law
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 553 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-14 |

115

15.   PHYTOCHEMICAL AND ANTIMICROBIAL EVALUATION OF Pithecellobium jiringa STEM BARKS EXTRACTS
(Penyaringan Fitokimia dan Antimikrob ke atas Ekstrak Kulit Kayu Batang Pithecellobium jiringa)
Zurhana Mat Hussin, Nurul Anasuhah Osman, Aiza Harun, Shaari Daud
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 481 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-15 |

123

16.   SEPARATION OF Pb(II) FROM WASTEWATER USING UNTREATED COCONUT (Cocos nucifera) FROND POWDER
(Pengasingan Pb(II) daripada Air Buangan Menggunakan Serbuk Pelepah Kelapa (Cocos nucifera) yang Tidak Dirawat)
Nur Fatin Adlina Mohd Fouzi, Mardhiah Ismail, Zurhana Mat Hussin, Sarah Laila Mohd Jan
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 681 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-16 |

128

17.   DESALINATION OF SEAWATER USING NEWLY FABRICATED NANOFILTRATION FLAT SHEET MEMBRANE
(Penyahgaraman Air Laut Menggunakan Rekaan Baru Membran Kepingan Rata Penapisan Nano)
Wan Syarizawani Wan Chik, Mohd Johan Mohamed Ibrahim, Ramlah Mohd Tajuddin
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 435 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-17 |

136

18.   INFLUENCE OF ALKALI TREATMENT ON PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF MALAYSIAN BAMBOO FIBER: A PRELIMINARY STUDY
(Pengaruh Rawatan Alkali terhadap Sifat-sifat Fizikal-Kimia Serat Buluh Malaysia: Satu Kajian Awal)
Foo Sheng Tong, Siew Choo Chin, Mohd Tamizi Mustafa, Huei Ruey Ong, Md. Maksudur Rahman Khan, Jolius Gimbun, Shu Ing Doh
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 801 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-18 |

143

19.   STUDIES ON PHYTOCHEMICAL CONSTITUENTS AND ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF Citrullus lanatus PEELS
(Kajian Jujukan Fitokimia dan Antimikrob Kulit Citrullus lanatus)
Siti Suhaila Harith, Muhd Harith Mazlun, Marlina Mohd Mydin, Liliwirianis Nawi, Rohaiza Saat
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 457 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-19 |

151

20.   TRANSESTERIFICATION OF WASTE COOKING OIL IN BIODIESEL PRODUCTION UTILIZING CaO/Al2O3 HETEROGENEOUS CATALYST
(Transesterifikasi Sisa Minyak Masak dalam Pengeluaran Biodiesel Menggunakan CaO/Al2O3 Mangkin Heterogenus)
Norshahidatul Akmar Mohd Shohaimi and Fatin Nur Syahirah Marodzi
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 833 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2201-20 |

157