Malaysian Journal of Analytical Sciences Vol 22 No 5 2018

  
 
 

  Articles 11-15 are selected papers from the "2nd International Conference on Separation Technology (ICOST 2017), 15 & 16 April 2017, Pulai Springs Resort, Johor Bahru, Malaysia; organised by Centre of Lipids Engineering and Applied Research, Universiti Teknologi Malaysia."
Guest Editor: Norasikin Othman​

  Articles 16-20 are selected papers from the "Malaysia Polymer International Conference 2017 (MPIC 2017), 19 & 20 July 2017, Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi Campus, Bangi, Selangor, Malaysia; organised by Polymer Research Centre (PORCE), Universiti Kebangsaan Malaysia and co-organised by Mahatma Gandhi University, India and Gifu University, Japan."
Guest Editor: Siti Fairus Mohd Yusof​f

Page            
  

1.    SYNTHESIS OF 2-AMINOBIARYL DERIVATIVES PROMOTED BY WATER EXTRACT OF ONION PEEL ASH
(Sintesis Terbitan 2-Aminobiaril Dimangkinkan oleh Ekstrak Air Abu Kulit Bawang)
Poh Wai Chia, Poh Seng Chee, Siti Nur Aqlili Riana Mohd Asseri, Fu Siong Julius Yong, Su-Yin Kan
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 411 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-01 |

742

2.    EFFECT OF GOLD SOLUTION CONCENTRATION ON THE FORMATION AND PHOTOELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF GOLD DEPOSITED TITANIUM DIOXIDE NANOTUBES
(Kesan Kepekatan Larutan Emas Terhadap Pembentukan dan Sifat-Sifat Fotoelektrokimia Nanotiub Titanium Dioksida Terendap Emas)
Siti Sarah Binti Ismail, Zainiharyati Mohd Zain, Asmaa Kadim Ayal, Lim Ying Chin
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 676 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-02 |

750

3.    SYNTHESIS, CHARACTERISATION AND EFFECT OF TEMPERATURE ON CORROSION INHIBITION BY THIOSEMICARBAZONE DERIVATIVES AND ITS TIN(IV) COMPLEXES
(Sintesis, Pencirian dan Kesan Suhu Perencat Kakisan oleh Ligan Terbitan Tiosemikarbazon dan Kompleks Timah(IV))
Nur Nadira Hazani, Nur Nadia Dzulkifli, Sheikh Ahmad Izaddin Sheikh Mohd Ghazali, Yusairie Mohd, Yang Farina, Nurul ‘Ain Jamion
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 849 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-03 |

758

4.    SYNTHESIS AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF MAGNETITE NANOPARTICLES (Fe3O4) AS POTENTIAL SOLID SUPPORT FOR HOMOGENEOUS CATALYSTS
(Sintesis dan Sifat Fizikokimia Nanopartikel Magnetit (Fe3O4) Sebagai Sokongan Padu Berpotensi Bagi Mangkin Homogen)
Wan Fatihah Khairunisa Wan Nor, Siti Kamilah Che Soh, Alyza Azzura Abd Rahman Azmi, Mohd Sukeri Mohd Yusof, Mustaffa Shamsuddin
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 522 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-04 |

768

5.    PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF RECYCLED TYRE TREAD COMPOUNDS
(Ciri-Ciri Fizik-kimia Sebatian bagi Bunga Tayar Kitar Semula)
Muhammad Abbas Ahmad Zaini, Agus Arsad, Zainul Akmar Zakaria, Azhar Abdollah, Zaharrudin Abdul Wahid
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 959 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-05 |

775

6.    SEPARATION OF L-ARGININE AND L-CITRULLINE IN RED AND YELLOW CRIMSON WATERMELON (Citrullus lanatus) JUICES EXTRACT USING HPLC GRADIENT MODE
(Pemisahan L-Arginina dan L-Sitrulina dalam Ekstrak Jus Tembikai (Citrullus lanatus) Merah dan Kuning Menggunakan Mod Cerun KCPT)
Rasdin Ridwan, Hairil Rashmizal Abdul Razak, Mohd Ilham Adenan, Wan Mazlina Md Saad
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 637 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-06 |

785

7.    BIOACCESSIBILITY ASSESSMENT OF 232Th AND 238U FROM LANTHANIDE CONCENTRATE AND WATER LEACH PURIFICATION RESIDUE IN MALAYSIA
(Penilaian Bio-Kebolehcapaian bagi 232Th Dan 238U dalam Lantanida Pekat dan Residu Permurnian Larut Resap Air di Malaysia)
Nur Shahidah Abdul Rashid, Um Wooyong, Yasmin Mohd Idris Perama, Amran Ab.Majid, Khoo Kok Siong
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 689 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-07 |

794

8.    PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF PHENOL DERIVATIVES OVER SILVER SUPPORTED ON MESOPOROUS TITANIA NANOPARTICLES
(Degradasi Fotomangkin Daripada Terbitan Fenol Ke Atas Perak Disokong Pada Nanopartikel Titania Berliang Meso)
Nur Farhana Jaafar and Aishah Abdul Jalil
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 737 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-08 |

807

9.    LIQUID CHROMATOGRAPHY TANDEM MASS SPECTROMETRY FOR THE DETECTION AND VALIDATION OF QUERCETIN-3-O-RUTINOSIDE AND MYRICETIN FROM FRACTIONATED Labisia pumila var. alata
(Kromatografi Cecair Spektrometri Jisim Tandem untuk Pengesanan dan Pengesahsahihan Kuersetin-3-O-Rutinosida dan Mirisetin daripada Pemeringkatan Labisia pumila var. alata)
Norliza Abdul Latiff, Chua Lee Suan, Mohammad Roji Sarmidi, Ismail Ware, Siti Nor Azlina Abdul Rashid, Nor Farahiyah Aman Noor, Maizatul Akmal Yahayu
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 873 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-09 |

817

10.    DETERMINATION OF NATURAL RADIOACTIVITY AND HEAVY METALS AT THE FORMER MINING SITE OF KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS) LAKE
(Penentuan Keradioaktifan Tabii dan Logam Berat di Kawasan Bekas Lombong Tasik Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS))
Nur Ain Mohd Radzali, Norsyahidah Mohd Hidzir, Irman Abdul Rahman
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 759 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-10 |

828

11.   CHITOSAN-BASED ADSORBENTS FOR THE REMOVAL OF METAL IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS
(Bahan Penjerap Berasaskan Kitosan untuk Penyingkiran Ion Logam dari Larutan Akueus)
Zetty Azalea Sutirman, Mohd Marsin Sanagi, Khairil Juhanni Abd Karim, Ahmedy Abu Naim, Wan Aini Wan Ibrahim
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 679 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-11 |

839

12.   THE EFFECTS OF ZEOLITE ON MECHANICAL AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF NR/ENR MEMBRANES
(Kesan Zeolit pada Sifat Mekanikal dan Morfologi Membran NR/ENR)
Kritsada Phatcharasit and Wirach Taweepreda
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 631 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-12 |

851

13.   IMMOBILIZED METAL AFFINITY CHROMATOGRAPHIC MEMBRANE FOR TRYPSIN SEPARATION
(Kromatografi Membran Afiniti Logam Pegun untuk Pemisahan Tripsin)
Sofiah Hamzah, Nurul Hidayati Mat Alim, Nurul Fakhriah Ismail, Norhafiza Ilyana Yatim, Nur A’lya Mohd Sani
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 595 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-13 |

857

14.   ENHANCEMENT AND OPTIMIZATION OF SINENSETIN EXTRACT FROM Orthosiphon stamineus USING SUPERCRTITICAL CARBON DIOXIDE EXTRACTION
(Peningkatan dan Pengoptimuman Ekstrak Sinensetin dari Orthosiphon stamineus Menggunakan Kaedah Pengekstrakan Bendalir Supergenting Karbon Dioksida)
Ahmad Hazim Abdul Aziz, Mohd Azizi Che Yunus, Lee Nian Yian, Zuhaili Idham, Fahim Rithwan, Hafizah Mohd Hadzri, Ana Najwa Mustapha
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 565 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-14 |

867

15.   TOTAL FLAVONOIDS AND PHENOLIC CONTENTS OF STICKY AND HARD PROPOLIS FROM 10 SPECIES OF INDO-MALAYAN STINGLESS BEES
(Jumlah Kandungan Flavonoid dan Fenolik dalam Propolis yang Melekit dan Keras daripada 10 Spesis Lebah Kelulut Indo-Malayan)
Norafiza Awang, Nora’aini Ali, Fadzilah Adibah Abd Majid, Sofiah Hamzah, Shamsul Bahri Abd Razak
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 528 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-15 |

877

16.   LIQUID NATURAL RUBBER TOUGHENED POLY(LACTIC ACID) BLEND: EFFECTS OF COMPATIBILIZER TYPES AND LOADINGS ON THERMO-MECHANICAL PROPERTIES
(Adunan Asid Polilaktik Diperkuat Getah Asli Cecair: Kesan Jenis dan Kandungan Penserasi Terhadap Sifat Terma-Mekanik)
Mohd Farid Hakim Mohd Ruf, Sahrim Ahmad, Ruey Shan Chen, Dalila Shahdan, Farrah Diyana Zailan
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 494 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-16 |

885

17.   THE EFFECTS OF GLYCEROL ADDITION TO THE MECHANICAL PROPERTIES OF THERMOPLASTIC FILMS BASED ON JACKFRUIT SEED STARCH
(Kesan Penambahan Gliserol pada Sifat Mekanik Filem Thermoplastik Berdasarkan Kanji Biji Nangka)
Nur’Aishah Ahmad Shahrim, Norshahida Sarifuddin, Hafizah Hanim Mohd Zaki, Ahmad Zahirani Ahmad Azhar
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 475 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-17 |

892

18.   THERMAL, FLAMMABILITY, AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF SEPIOLITE-FILLED ETHYLENE PROPYLENE DIENE MONOMER COMPOSITES
(Sifat Terma, Kemudahbakaran dan Morfologi bagi Komposit Etilena Propilena Monomer Diena Terisi Sepiolit)
Nurul Aizan Mohd Zaini, Hanafi Ismail, Arjulizan Rusli
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 604 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-18 |

899

19.   MENGKUANG FIBER REINFORCED THERMOPLASTIC NATURAL RUBBER COMPOSITES: INFLUENCE OF RUBBER CONTENT ON MECHANICAL PROPERTIES AND MORPHOLOGY
(Komposit Termoplastik Getah Asli Diperkuat Serabut Mengkuang: Pengaruh Kandungan Getah ke atas Sifat Mekanik dan Morfologi)
Wan Zarina Wan Mohamed, Azizah Baharum, Ishak Ahmad, Ibrahim Abdullah, Nurzam Ezdiani Zakaria
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 666 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-19 |

906

20.   FABRICATION OF CELLULOSE MICROSPHERES FROM MODIFIED COTTON LINTER AND OIL PALM TRUNK FIBRE VIA EMULSION METHOD
(Fabrikasi Mikrosfera Selulosa daripada Kapas Linter dan Gentian Batang Kelapa Sawit Termodifikasi Melalui Kaedah Emulsi)
Balqis Az-Zahraa, Nurul Shuhadah Mahadi, Nurul Nazatulatika Mohd Nizam, Sarani Zakaria, Muhammad Fauzi Daud, Sharifah Nabihah Syed Jaafar
| Abstract & References || Full Text: pdf ( 745 K ) || DOI: 10.17576/mjas-2018-2205-20 |

914